Privacy policy for applications

GREGSOFT Grzegorz Kowalski company with its registered office at 163 Gdańska Street in Bydgoszcz, 85-674 respects the right of users of their applications to privacy and declares that it makes every effort to not collect any data except those that are necessary for the proper functioning of applications or whose collection is aimed at increasing the usability of the company’s products.

1. Any data that could in any way allow for identification (identity determination) of the User are not collected by the application or made available by the Service Provider to any third parties.

2. GREGSOFT Grzegorz Kowalski informs you that when using an application from the Android and iOS device, only temporary data are saved on the client’s device.

3. The application for Android uses the following privileges:

Full network access

4. Data in the application is only retrieved via encrypted SSL connections.

If you have any questions or ambiguities, we are happy to help. Contact us at [email protected]

GREGSOFT Grzegorz Kowalski company with its registered office at 163 Gdańska Street in Bydgoszcz, 85-674 respects the right of users of their applications to privacy and declares that it makes every effort to not collect any data except those that are necessary for the proper functioning of applications or whose collection is aimed at increasing the usability of the company’s products.

1. Any data that could in any way allow for identification (identity determination) of the User are not collected by the application or made available by the Service Provider to any third parties.

2. GREGSOFT Grzegorz Kowalski informs you that when using an application from the Android and iOS device, only temporary data are saved on the client’s device.

3. The application for Android uses the following privileges:

Full network access

4. Data in the application is only retrieved via encrypted SSL connections.

If you have any questions or ambiguities, we are happy to help. Contact us at [email protected]

Polityka prywatności aplikacji

Firma GREGSOFT Grzegorz Kowalski z siedzibą przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy 85-674 szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.

2. GREGSOFT Grzegorz Kowalski informuje, iż podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem Android i iOS zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.

3. Aplikacja na system Android korzysta z następujących uprawnień:

Pełny dostęp do sieci

4. Dane w aplikacji pobierane są tylko za pomocą szyfrowanych połączeń SSL

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres [email protected]

Firma GREGSOFT Grzegorz Kowalski z siedzibą przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy 85-674 szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.

2. GREGSOFT Grzegorz Kowalski informuje, iż podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem Android i iOS zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.

3. Aplikacja na system Android korzysta z następujących uprawnień:

Pełny dostęp do sieci

4. Dane w aplikacji pobierane są tylko za pomocą szyfrowanych połączeń SSL

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres [email protected]

Translate »

Wyślij zapytanie

Bezpłatna konsultacja

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Nie chcesz czekać?

  ZADZWOń